Συναστρία

αστρο-μαθαίνω

Είναι ο κλάδος της αστρολογίας που εξετάζει τις σχέσεις δύο ανθρώπων συγκρίνοντας τα προσωπικά τους ωροσκόπια. Η μέθοδος αναφέρεται σε οποιαδήποτε σύνδεση δύο ανθρώπων (γονική, αδελφική, φιλική, συνεταιρική κλπ) επειδή όμως οι αισθηματικές σχέσεις συνήθως μας απασχολούν περισσότερο, έχει επικρατήσει να ασχολείται η συναστρία κυρίως με αυτές. Στο θέμα αυτό περιορίζονται και οι σχετικές σελίδες, όπου:

 

Ι. Εξετάζονται συνοπτικά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο στην συναστρία, όπως αν έχει στο γενέθλιο ωροσκόπιο πλανητικές όψεις που δείχνουν σεξουαλικότητα, αν μπορεί να αφιερωθεί ή προτιμάει τις αλλαγές στις σχέσεις του, αν είναι κτητικό ή εξουσιαστικό, αν είναι εύκολος ή δύσκολος άνθρωπος.

ΙΙ. Γίνεται αναφορά στις αμοιβαίες πλανητικές όψεις ανάμεσα στα γενέθλια ωροσκόπια, οι οποίες δείχνουν σε ποιούς τομείς θα υπάρξει αρμονία. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό βήμα.

ΙΙΙ. Εξετάζεται το σύνθετο ωροσκόπιο. Αυτό σχηματίζεται με τον συνδυασμό των δύο γενέθλιων ωροσκοπίων και φανερώνει την πορεία της σχέσης μέσα στο χρόνο.

 

Οι θέσεις και γωνίες των πλανητών, εκτός της Σελήνης, μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με την ημερομηνία γέννησης των δύο ατόμων. Σε αυτό το ενδεχόμενο προσπάθησα να προσαρμόσω όσα γράφονται για τη συναστρία. Για τη ουσιαστική εφαρμογή όλων των παραπάνω όμως πρέπει να γνωρίζετε και τον τόπο και την ώρα γέννησης. Αυτά δίνουν τον ατομικό γενέθλιο χάρτη με Ωροσκόπο, Δύση, Μεσουράνημα και Υπόγειο (άξονες του ωροσκοπίου) και τις θέσεις των οίκων. Οι άξονες είναι σημαντικά σημεία στο χάρτη που επηρεάζουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις. Γνωρίζοντας την ακριβή ώρα προσδιορίζετε επίσης τη θέση της Σελήνης. Αν η ώρα γέννησης δεν είναι γνωστή, αγνοείστε τις αναφορές που γίνονται στη Σελήνη και τους οίκους.